Vrijspraak verduistering van geld moeder

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft op 12 juli 2018 uitspraak gedaan in een zaak over verduistering.

Vrijspraak verduistering van geld moeder

De verdachte in deze zaak stond terecht voor verduistering. Zij werd er immers van verdacht dat zij in totaal een bedrag van ongeveer € 25.344,95 dat toebehoorde aan het slachtoffer heeft toegeëigend, doordat zij als gemachtigde de betaalrekening en de spaarrekening van het slachtoffer onder zich had.

 

Standpunt Officier van Justitie

De verdachte wordt hiervan verdacht op grond van de aangifte en het andere verhoor van de aangeefster, de moeder van de verdachte, die inmiddels is komen te overlijden. De Officier van Justitie stelt dat deze verklaringen inconsistenties bevatten, die kunnen duiden op verminderde geestelijke vermogens. Daarnaast zijn er vragen ontstaan betreffende de geestelijke vermogens van de moeder van de verdachte naar aanleiding van hetgeen ter terechtzitting naar voren is gekomen. Een andere dochter van de aangeefster heeft zich in het proces gevoegd als benadeelde partij. Aangezien er sprake is van ruzies binnen de familie kunnen volgens de Officier van Justitie vraagtekens worden gezet bij de belangen en beweegredenen van deze dochter. Hierdoor vindt de officier dat haar verklaring niet als doorslaggevend bewijsmiddel kan worden gebruikt voor een bewezenverklaring. De officier stelt dat het dossier als gevolg hiervan onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat voor een bewezenverklaring van het tenlastegelegde.

 

Standpunt advocaat verduistering

De advocaat stelt dat de verdachte al voor het overlijden van haar vader een volmacht had voor het beheren van de bankrekening van haar ouders. Toen haar vader overleed heeft de verdachte de zorg voor haar moeder op zich genomen, waaronder het beheer over de financiën. Alle uitgaven en opnames van geld werden in overleg met haar moeder gedaan. De bankafschriften werden per post bezorgd op het adres van de moeder van de verdachte, waardoor zij altijd inzage had in de uitgaven. Tot slot stelt de advocaat dat de verdachte voor alle overschrijvingen en opnames waar vraagtekens bij werden gezet een plausibele verklaring heeft gegeven. De advocaat is al met al van mening dat de verdachte moet worden vrijgesproken van verduistering.

 

Oordeel rechtbank Groningen

De rechtbank Groningen stelt dat de verdachte de beschikking heeft gekregen over een volmacht van de bankrekening van haar ouders, waarbij door de moeder van de verdachte een bankpas aan haar is verstrekt. De verdachte heeft vervolgens geld uitgegeven en geld opgenomen.

De rechtbank Groningen acht aannemelijk dat de verdachte toestemming had om deze handelingen daadwerkelijk te verrichten. Zij beschikte immers over een volmacht en heeft een consistente, plausibele verklaring gegeven voor alle bedragen, die de instemming van de moeder van de verdachte met deze uitgaven impliceren. Daarnaast is gebleken dat bankafschriften via de post bij de moeder binnenkwamen en dat zij ook bedragen op deze bankafschriften heeft gezien. De rechtbank Groningen stelt dat de moeder van de verdachte na een uit de hand gelopen ruzie, ruim drie jaar na deze constante opnames, hierover beklag doet. De rechtbank Groningen vindt bovendien dat de verklaring op onderdelen inconsistent is met de aangifte. Al met al acht de rechtbank Groningen niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering van het geld van haar moeder. De rechtbank heeft de verdachte dan ook vrijgesproken.

 

Strafrechtadvocaat verduistering Groningen

In deze zaak is de verdachte vrijgesproken van verduistering, mede dankzij het pleidooi van de advocaat. Zelf verdacht van verduistering? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De advocaat zal uw processtukken opvragen om een zo goed en sterk mogelijk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak (net als in deze zaak), voor u bereiken. Indien u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor verduistering direct gratis en vrijblijvend contact met u op over uw strafzaak in Groningen! Wij werken landelijk, voor een vast tarief op basis van pro deo.

Geschreven door

Juridisch medewerker
Op