Vanuit stilstand inrijden op slachtoffer, waardoor slachtoffer op motorkap belandt

Op 23 maart 2018 heeft de rechtbank groningen uitspraak gedaan in een zaak over poging tot zware mishandeling 

Vanuit stilstand inrijden op slachtoffer, waardoor slachtoffer op motorkap belandt

De verdachte in deze zaak stond terecht voor poging doodslag, poging tot zware mishandeling en als dat niet tot een veroordeling mocht komen voor mishandeling. Daarnaast werd de verdachte ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een overtreding van de Wegenverkeerswet 1994.

In deze zaak werd de verdachte er immers van verdacht dat hij als bestuurder van een personenauto op het slachtoffer is ingereden, waardoor het slachtoffer op zijn motorkop is gekomen. Met het slachtoffer op de motorkap van zijn auto is hij doorgereden en heeft hij een bocht naar link gemaakt. Door deze bocht is het slachtoffer van de motorkap gevallen en heeft daardoor letsel opgelopen. De gevolgen voor het slachtoffer zijn enigszins beperkt te noemen, het slachtoffer heeft geen zwaar lichamelijk letsel opgelopen, maar in dit geval is dat niet aan de verdachte te danken.

 

Standpunt strafrechtadvocaat poging zware mishandeling

De advocaat van de verdachte heeft bepleit dat de verdachte geen opzet, ook niet in voorwaardelijke zin, heeft gehad op de dood van het slachtoffer, op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en evenmin op mishandeling. De strafrechtadvocaat stelt dat het slachtoffer de agressor was in deze zaak, doordat hij zelf op de motorkap van de verdachte is gesprongen. Daarnaast werd bepleit dat de verdachte in zijn achteruitkijkspiegel heeft gezien dat het slachtoffer snel opstond en overeind kwam, nadat hij op zijn motorkap was gesprongen en daar in de bocht vanaf was gerold. De advocaat stelt dat de verdachte niet wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat bij het slachtoffer letsel en schade was ontstaan, voor de verdachte betrof hetgeen gebeurd was niet meer dan een incident.

 

Oordeel rechtbank Groningen

De verdachte volgt het standpunt van de advocaat dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging doodslag en wordt hiervoor vrijgesproken.

De rechtbank Groningen stelt voor het overige tenlastegelegde dat op grond van de bewijsmiddelen is komen vast te staan dat de verdachte op de desbetreffende dag met zijn auto vanuit stilstand op het slachtoffer is ingereden. Hierdoor is het slachtoffer op de motorkap van de auto van de verdachte beland. De verdachte heeft vervolgens een bocht naar links gemaakt, waardoor het slachtoffer van de motorkap is gevallen. Na het incident is de verdachte doorgereden.

De rechtbank Groningen oordeelt hiertoe dat het vanuit stilstand met een voertuig inrijden op een onbeschermde (kwetsbare) verkeersdeelnemer en het doorrijden terwijl die persoon op de motorkap van de auto ligt, de aanmerkelijke kans in het leven roept dat degene die door de auto geraakt is en op de motorkap belandt, zwaar lichamelijk letsel oploopt. De rechtbank Groningen stelt dat deze gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm zodanig zijn gericht op het gevolg, dat het niet anders kan dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel willens en wetens heeft aanvaard. Ofwel, er was sprake van voorwaardelijk opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer. De verdachte had moeten stoppen toen het slachtoffer op zijn auto was beland, zeker toen het slachtoffer daar vanaf was gevallen.

Al met al acht de rechtbank Groningen poging tot zware mishandeling en overtreding van de Wegenverkeerswet 1994 dan ook wettig en overtuigend bewezen. De verdachte werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast werd de verdachte door de rechtbank Groningen veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren en tot het betalen van een schadevergoeding.

 

Strafrechtadvocaat poging zware mishandeling Groningen

In deze zaak is de verdachte ‘slechts’ veroordeeld voor poging zware mishandeling en overtreding van de Wegenverkeerswet 1994, de verdachte werd dankzij het pleidooi van de advocaat immers vrijgesproken voor het meerdere ten laste gelegde. Zelf verdacht van poging tot zware mishandeling? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De advocaat zal uw processtukken opvragen om een zo goed en sterk mogelijk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor poging zware mishandeling direct gratis en vrijblijvend contact met u op over uw strafzaak in Groningen! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Juridisch medewerker
Op