Advocaat voor zware mishandeling in Groningen

Advocaat Groningen zware mishandeling

Als u verdacht wordt van zware mishandeling in Groningen, heeft u waarschijnlijk een dagvaarding ontvangen om voor de rechter aan het Guyotplein 1 in Groningen te verschijnen. Voor zware mishandeling kunt u een gevangenisstraf en/of geldboete opgelegd krijgen. Een strafrechtadvocaat kan er in veel gevallen voor zorgen dat uw straf beperkt blijft en uw advocaat kan in sommige gevallen zelfs vrijspraak bereiken in uw strafzaak in Groningen.

Wat is zware mishandeling?

Zware mishandeling is strafbaar gesteld in artikel 302 van het Wetboek van Strafrecht. Zware mishandeling is het opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengen aan een ander. In artikel 82 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht staat wat zwaar lichamelijk letsel precies inhoudt. Onder zwaar lichamelijk letsel moet worden begrepen:

  • een ziekte die geen uitzicht biedt op volledige genezing;
  • voortdurende ongeschiktheid tot uitoefening van ambts- of beroepsbezigheden;
  • afdrijving of dood van de vrucht van een vrouw.

Als hier sprake van is kunt u een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren en/of een geldboete van maximaal €82.000,- opgelegd krijgen.

Het werkt strafverzwarend indien het slachtoffer ten gevolge van de zware mishandeling overlijdt. In dat geval kan er een gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren en/of een geldboete van €82.000,- opgelegd worden.

U ziet dat op zware mishandeling forse straffen staan. Een strafrecht advocaat kan u vertellen wat u precies van de zitting in Groningen kunt verwachten en kan in sommige gevallen zorgen voor een lagere straf of zelfs vrijspraak. Een advocaat kan u adviseren over de strafmaat, welke afhankelijk zal zijn van de feiten en omstandigheden in uw strafzaak in Groningen.

 

Straffen bij zware mishandeling door de politierechter in Groningen

De politierechter in Groningen zal bij het opleggen van een straf voor zware mishandeling soms een richtlijn voor strafvordering raadplegen. Een advocaat weet vaak welke straf er ongeveer aan u opgelegd zal worden en kan dan ook voor de zitting een goed verweer voorbereiden. Op die manier kan een advocaat er in sommige gevallen dus voor zorgen dat de straf lager uitvalt.

De straf die opgelegd zal worden is afhankelijk het soort zware mishandeling. Als advocaat zien wij vaak dat er voor zware mishandeling in Groningen hoge straffen geëist worden door het Openbaar Ministerie Groningen. Als het slachtoffer blijvend lichamelijk letsel heeft opgelopen zal vaak ook door de rechter een hoge gevangenisstraf worden opgelegd. Uw strafrechtadvocaat begrijpt dat dit een grote impact heeft op uw leven en zal daarom proberen de schade te beperken. Als er namelijk blijkt dat er niet voldoende bewijs is, of het letsel niet alleen is opgelopen door de zware mishandeling, dan krijgt u waarschijnlijk een lagere straf of u wordt vrijgesproken. Een advocaat kan voor u een goed verweer voeren en de beste verdediging bieden voor uw strafzaak in Groningen.

Ook worden voor zware mishandeling in Groningen regelmatig erg hoge boetes opgelegd. Zo mag volgens het Wetboek van Strafrecht een maximale boete opgelegd worden van €82.000! U bent verplicht deze geldboete te betalen als deze wordt opgelegd door de rechter in Groningen. Zo kan het voorkomen dat u voor het rest van uw leven vastzit aan een torenhoge schuld. Wij begrijpen dat u een heel groot belang heeft bij een goede uitkomst van uw strafzaak in Groningen en daarom zal uw advocaat altijd proberen om een straf beperkt te houden. Het is dan ook erg belangrijk dat u een ervaren strafrecht advocaat inschakelt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij de zitting in Groningen.

Neemt u tijdig contact op met een ervaren advocaat voor uw strafzaak in Groningen. Uw strafrecht advocaat zal dan uw dossier opvragen zodat alle omstandigheden bekeken kunnen worden. Uw advocaat zal u vervolgens verder adviseren over de strafmaat.

 

Strafrechtadvocaat voor zware mishandeling in Groningen

Als u een dagvaarding heeft ontvangen voor zware mishandeling in Groningen, is het van belang dat u contact opneemt met een ervaren strafrecht advocaat. Een strafrechtadvocaat zal dan uw dossier opvragen bij het Openbaar Ministerie. Er wordt dan precies gekeken waar u van verdacht wordt en of er wel voldoende bewijs is. Een strafrechtadvocaat kan voor uw strafzaak in Groningen in veel gevallen een lagere straf bepleiten en in sommige gevallen zelfs voor vrijspraak zorgen.

 

Contact met een advocaat voor zware mishandeling in Groningen

Als u graag contact wil met een ervaren strafrechtadvocaat voor uw strafzaak in Groningen, vult u dan onderstaand formulier in. Er zal dan geheel vrijblijvend contact met u worden opgenomen. Wij werken landelijk, en bij ons zal u altijd worden bijgestaan door een ervaren strafrechtspecialist, en nooit door een stagiaire. Als u niet veel verdient, kunnen wij u bijstaan op basis van Pro Deo of gesubsidieerde rechtsbijstand. In andere gevallen kan er vaak een vaste prijsafspraak gemaakt worden. Wij behandelen gesubsidieerde zaken en betaalde zaken in Groningen altijd met evenveel zorg en aandacht. Daar staan wij voor!

Advocaat nodig?

Actualiteiten zware mishandeling