Strafrechtadvocaat voor verduistering in Groningen

Wat is verduistering?

Verduistering wordt vaak verward met diefstal. Het verschil zit echter in het element ‘wegnemen’. Bij diefstal moet het goed nog weg worden genomen van de rechtmatige eigenaar, terwijl bij verduistering de verdachte het goed al tot zijn beschikking heeft.

Verduistering is strafbaar gesteld in artikel 321 Wetboek van Strafrecht. Iemand maakt zich schuldig aan verduistering als hij enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk aan zichzelf toeëigent. Dit betekent dat iemand die zich schuldig maakt aan verduistering, een product in zijn eigen bezit houdt terwijl hij het van iemand geleend heeft of hij het tijdelijk in gebruik heeft. Hij wil het goed daadwerkelijk voor zichzelf houden en eigent het zichzelf dus toe. Op verduistering staat een maximale gevangenisstraf van drie jaren en/of een geldboete van maximaal €82.000,-.

Een andere vorm van verduistering is de zogenoemde verduistering in dienstbetrekking. Deze vorm van verduistering vindt plaats tijdens de uitoefening van een beroep. U kunt danbijvoorbeeld denken aan het verduisteren van een eigendom van een werkgever. Spullen die toevertrouwd worden en waarmee gewerkt mag worden, worden toegeëigend door personeel van de betreffende werkgever. Verduistering in dienstbetrekking is een strafverzwarende omstandigheid. De maximale gevangenisstraf ten hoogste vier jaren en/of een geldboete van maximaal €82.000,- op grond van artikel 322 Wetboek van Strafrecht.

 

Straf door politierechter voor verduistering in Groningen

Er bestaan maximumstraffen voor verduistering, zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Echter, de politierechter mag ook kijken naar de richtlijn voor strafvordering bij verduistering.

Als u een goed verduistert met een waarde tot en met €50,- dan krijgt u doorgaans een geldboete opgelegd van €200.-. Bij het verduisteren van een goed met een waarde van €50-€200, wordt vaak een geldboete van €350,- opgelegd. Bij een waarde van €200-€600 zal de politierechter in Groningen vaak beslissen om een geldboete van €600,- op te leggen.

Als u een goed verduistert met een waarde van €600-€2500 dan loopt u de kans dat u een geldboete van €800-€1100 moet betalen.  Bij een waarde van het goed van €2500-€5000 krijgt u meestal een taakstraf van 80 uur opgelegd.

Houdt u er rekening mee dat het een richtlijn betreft, en dat de rechter niet altijd naar deze richtlijn zal kijken. In veel gevallen levert de rechter in Groningen maatwerk, afhankelijk van de feiten en omstandigheden in uw strafzaak.

 

Strafrechtadvocaat strafzaak in Groningen voor verduistering

Indien u verdacht wordt van verduistering heeft u waarschijnlijk een dagvaarding ontvangen van de Officier van Justitie om voor de rechter in Groningen te verschijnen. Het is erg belangrijk u door een ervaren strafrecht advocaat bij te laten staan, omdat een strafrechtadvocaat in sommige gevallen voor een lagere straf of vrijspraak kan zorgen. In plaats van voor de rechter te moeten verschijnen, kan het ook zo zijn dat u een uitnodiging voor een TOM- of OM-zitting heeft ontvangen.

 

TOM-zitting of OM-zitting in Groningen: Een advocaat

Het kan zo zijn dat u wordt opgeroepen voor een TOM-zitting of OM-zitting in Groningen. Tijdens deze zittingen wordt er een strafbeschikking uitgereikt of een transactievoorstel gedaan. U krijgt dus een straf opgelegd door de Officier van Justitie, zonder tussenkomst van een rechter. Een Officier van Justitie is geen rechter, en legt vaak veel hogere straffen op. Om dit te voorkomen doet u er verstandig aan om een ervaren strafrechtadvocaat in te schakelen. Een strafrecht advocaat zal hier niet zomaar in mee gaan. Hij zorgt ervoor dat u niet zomaar een hele hoge straf aanneemt. Tevens zorgt een TOM- of OM-zitting ook voor een aantekening op uw strafblad.

 

Contact met ervaren advocaat voor strafzaak in Groningen

Als u contact wil met een ervaren strafrechtadvocaat voor uw strafzaak in Groningen, vult u dan onderstaand contactformulier in. Op deze manier zal een van onze strafrecht advocaten vrijblijvend contact met u op nemen. Uw strafzaak voor verduistering zal altijd door een ervaren advocaat behandeld worden. Uw zaak wordt nooit aan een stagiaire overgelaten. Veel van onze strafzaken worden behandeld op basis van Pro Deo of gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien u hier teveel voor verdient, kunnen we vaak een vaste prijsafspraak maken. Een zaak die wordt behandeld op basis van Pro Deo of gesubsidieerde rechtsbijstand wordt met evenveel zorg en aandacht behandeld als een betaalde strafzaak. Hier hoeft u zich dus geen zorgen over te maken. Vult u onderstaand formulier in en een ervaren strafrechtspecialist zal vrijblijvend contact met u opnemen. Wij werken landelijk!

Advocaat nodig?

Actualiteiten verduistering Groningen

Actualiteiten verduistering Groningen