Strafrechtadvocaat voor poging doodslag in Groningen

Advocaat Groningen poging doodslag

Als u verdacht wordt van een poging tot doodslag heeft u waarschijnlijk een dagvaarding ontvangen om voor de rechters van de meervoudige kamer aan het Guyotplein 1 in Groningen te verschijnen. Voor poging tot doodslag kan er een hoge straf opgelegd worden. Het is daarom erg belangrijk dat u zich bij laat staan door een ervaren strafrechtadvocaat in uw strafzaak in Groningen. Een strafrecht advocaat kan in veel gevallen uw straf beperken, en kan er soms ook voor zorgen dat u vrijgesproken wordt.

Wat is poging tot doodslag?

Doodslag is strafbaar gesteld in artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht. Doodslag is het opzettelijk iemand van het leven beroven. Dit wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar en/of een geldboete van maximaal €82.000,-.

Nu de poging tot sommige misdrijven in artikel 45 van het Wetboek van Strafbaar is gesteld, is de poging doodslag ook strafbaar. Om een poging strafbaar te kunnen stellen moet er namelijk sprake zijn van een misdrijf, en moet het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering hebben geopenbaard. Er moet dus opzet zijn geweest op de dood van het slachtoffer. De begin van uitvoering moet bewezen worden door de in de rechtspraak ontwikkelde criteria. De vraag is of de gedraging van de verdachte naar uiterlijke verschijningsvormen beschouwd kan worden als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf.

Omdat deze criteria zeer ingewikkeld liggen, is het belangrijk een ervaren advocaat in te schakelen in uw strafzaak in Groningen. Een strafrechtadvocaat ziet deze strafzaken in Groningen vaak voorbij komen en kan uw dossier bij het Openbaar Ministerie opvragen. Er zal dan gekeken worden naar welk bewijs er tegen u is. Voor poging tot doodslag kan er een gevangenisstraf van maximaal tien jaar opgelegd worden.

 

Straffen voor poging tot doodslag door de rechter in Groningen

Poging tot doodslag wordt gezien als een zeer ernstig feit. Dit is dan ook de reden dat de rechter vaak hoge straffen oplegt voor poging tot doodslag. U kunt denken aan een gevangenisstraf of een hoge geldboete.

Wij begrijpen dat een gevangenisstraf een grote invloed zal hebben op uw leven en daarom zal een advocaat er alles aan doen om uw straf te beperken. In sommige gevallen kan er niet vastgesteld worden dat het om een poging gaat. Als u zich bij laat staan door een ervaren advocaat bestaat er een kans op vrijspraak. In andere gevallen zal een advocaat altijd proberen om een zo laag mogelijke straf voor u te bereiken.

Tevens legt de rechter in Groningen soms ook geldboetes op voor poging tot doodslag. In Nederland kunnen de geldboetes erg hoog oplopen! Dit betekent dat sommige mensen hun hele leven aan een torenhoge schuld vastzitten. Dit wilt u natuurlijk niet. Het is daarom van belang dat u goede bijstand krijgt tijdens de zitting in Groningen. Neemt u daarom tijdig contact op met een ervaren strafrechtadvocaat!

 

Strafrechtadvocaat voor poging doodslag in Groningen

Als u een dagvaarding heeft ontvangen om voor de rechter in Groningen te verschijnen, is het belangrijk dat u dus een advocaat mee naar de zitting in Groningen neemt. U zult voor de meervoudige kamer moeten verschijnen, waar drie rechters uitspraak in de zaak zullen doen. De advocaat kan voor u bekijken of er voldoende bewijs is tegen u en kan er in sommige gevallen voor zorgen dat uw straf beperkt wordt en in sommige gevallen zelfs voor vrijspraak in uw strafzaak in Groningen zorgen.

 

Contact met een advocaat voor poging tot doodslag

Als u graag contact wil met een ervaren strafrechtadvocaat in uw strafzaak in Groningen, vult u dan onderstaand contactformulier in. Er wordt dan geheel vrijblijvend contact met u opgenomen. Omdat doodslag een gecompliceerd feit is, zal uw strafzaak in Groningen altijd door een ervaren strafrecht advocaat behandeld worden, en niet door een stagiair. Als u niet veel verdient, dan kunnen wij uw zaak ook op basis van Pro Deo of gesubsidieerde rechtsbijstand behandelen. In andere gevallen kan er vaak een vaste prijsafspraak gemaakt worden. In beide gevallen zal uw zaak met evenveel zorg en aandacht behandeld worden. Daar staan wij voor!

Advocaat nodig?

Actualiteiten poging doodslag