Strafrechtadvocaat voor zedendelict in Groningen

Advocaat Groningen zedendelict

Als u wordt verdacht van een zedendelict, heeft u waarschijnlijk een dagvaarding ontvangen om voor de rechter aan het Guyotplein 1 in Groningen te verschijnen. Er zijn verschillende soorten zedendelicten, die strafbaar gesteld zijn in het Wetboek van Strafrecht. Omdat zedendelicten vaak gecompliceerd liggen is het erg belangrijk om u bij te laten staan door een ervaren strafrechtadvocaat in uw strafzaak in Groningen.

Wat is een zedendelict?

In het Wetboek van Strafrecht zijn zedendelicten strafbaar gesteld in Titel XIV. De volgende feiten vallen onder zedendelicten:

 

Schennis van de eerbaarheid

Bij schennis van de eerbaarheid gaat het om het handelen in strijd met de openbare zeden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een ongewenste confrontatie met het lichaam van een ander, doordat deze persoon zich bijvoorbeeld blootstelt op straat. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad moet het gaan om ‘een handelen dat kwetsend is voor het normaal ontwikkeld schaamtegevoel.’ Op schennis van de eerbaarheid staat een gevangenisstraf van maximaal drie maanden en/of een geldboete van maximaal €4.100,-

 

Kinderporno

Kinderporno is strafbaar gesteld in artikel 240a en b van het Wetboek van Strafrecht. Iemand die verdacht wordt van kinderporno, heeft een afbeelding, voorwerp, of gegevensdrager met daarop een afbeelding, waarvan de vertoning schadelijk is voor een persoon onder de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aangeboden of vertoont aan een minderjarige waarvan hij redelijkerwijs kon vermoeden dat deze persoon minderjarig was. Hiervoor kan er een maximale gevangenisstraf van een jaar en/of een geldboete van maximaal €20.500,- opgelegd worden.

Een zwaardere omstandigheid is als het gaat om het in bezit hebben, verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, doorvoeren, uitvoeren of  verwerven van een afbeelding, of bijvoorbeeld een computer met daarop een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand is betrokken die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt. In dit geval kan er een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en/of een geldboete van maximaal €82.000,- worden opgelegd. Indien van bovenstaande een gewoonte of beroep gemaakt wordt, kan er een gevangenisstraf van maximaal acht jaar en/of een geldboete van €82.000,- worden opgelegd.

 

Verkrachting

Verkrachting is het dwingen van iemand tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam. Voor verkrachting kan een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar en/of een geldboete van maximaal €82.000,- worden opgelegd.

Als het gaat om het verkrachten van een bewusteloos of onmachtig persoon kan er een gevangenisstraf van maximaal acht jaar en/of een geldboete van maximaal  €82.000,- worden opgelegd.

 

Ontucht minderjarige

Indien er ontucht wordt gepleegd met een minderjarige kan de rechter een gevangenisstraf opleggen van ten hoogste acht jaar en/of een geldboete van maximaal €82.000,- . Het gaat dan om ontuchtige handelingen met kinderen tussen de twaalf en zestien jaar.

Als het gaat om een minderjarig kind van jonger dan twaalf jaar, dan werkt dit strafverzwarend. Er kan dan een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar en/of een geldboete van €82.000,- opgelegd worden.

 

Grooming

Er is sprake van grooming als een volwassen persoon kinderen verleidt of benaderd op internet met het doel seksueel misbruik te plegen, waarvan hij weet, of redelijkerwijs moet weten dat zij minderjarig zijn. Grooming wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaren en/of een geldboete van maximaal €20.500,-.