Strafrechtadvocaat voor stalking of belaging in Groningen

Advocaat voor stalking of belaging in Groningen

Als u wordt verdacht van stalking/belaging in Groningen, zult u verantwoording af moeten leggen aan de politierechter aan het Guyotplein 1 in Groningen. De politierechter in Groningen kan aan u een gevangenisstraf en/of geldboete opleggen voor stalking of belaging in Groningen. De Officier van Justitie zal een straf eisen, maar de rechter is niet verplicht zich hieraan te houden. Een ervaren strafrechtadvocaat kan de strafeis van de Officier van Justitie tegenspreken door een pleidooi te voeren tijdens de terechtzitting in Groningen. In sommige gevallen kan uw straf verlaagd worden, of zal vrijspraak volgen.

Wat is stalking of belaging?

Bij stalking of belaging denkt men vaak aan het veelvuldig bellen van iemand. Stalking is inbreuk maken op iemand zijn persoonlijke levenssfeer. Dit hoeft niet alleen te zijn door veelvuldig te bellen naar iemand. U bent ook schuldig aan stalking als u iemand constant achtervolgt of voor iemand zijn huis staat. Ook via internet kunt u iemand stalken. Denk bijvoorbeeld aan veelvuldig Facebookberichten of Whatsappjes sturen.

Stalking is strafbaar gesteld in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht. Bij stalking gaat het om het wederrechtelijk en stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op iemand anders zijn persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of vrees aan te jagen. U kunt alleen voor stalking of belaging in Groningen vervolgd worden als het slachtoffer aangifte doet tegen u. Stalking is een zogenoemd klachtdelict.

 

Straf voor stalking of belaging in Groningen

Op grond van artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht kan aan u een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en/of een geldboete van maximaal €20.500.- opgelegd worden.

Er bestaat ook een richtlijn voor strafvordering voor stalking of belaging in Groningen. De rechter kan aan de hand van de richtlijn tot een straf komen.  Bij het stelselmatig bellen, sms-en of mailen van het slachtoffer voor een periode tot 3 maanden krijgt u volgens de richtlijn een taakstraf van 80-120 uur en een gevangenisstraf van één maand voorwaardelijk opgelegd. Dit is alleen zo als u nog nooit eerder veroordeeld bent voor stalking. Als u al eerder veroordeeld bent voor stalking of belaging in Groningen, zult u een gevangenisstraf van 1-2 maanden en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand opgelegd krijgen. Als u zich schuldig heeft gemaakt aan het stelselmatig bellen, sms-en of mailen van het slachtoffer voor een periode van 3 tot 6 maanden, zult u volgens de richtlijn een taakstraf van 150 uur  en een gevangenisstraf van 2 maanden voorwaardelijk opgelegd krijgen. Als u al een keer eerder veroordeeld bent voor stalking zal aan u een gevangenisstraf van 2 maanden en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden worden opgelegd.

Als u stelselmatig langs het slachtoffer zijn huis bent gereden of voor het slachtoffer zijn huis heeft gestaan voor een periode tot 3 maanden, en u bent ‘first offender’, dan zal aan u een taakstraf van 150 uur worden opgelegd en een gevangenisstraf van één maand voorwaardelijk. Als u eerder veroordeeld bent zal het gaan om een gevangenisstraf van 2 maanden en één maand voorwaardelijk. Als u dit voor een periode van 3-6 maanden heeft gedaan dan krijgt u een taakstraf van 180 uur en een gevangenisstraf van 2 maanden voorwaardelijk.

Als u iemand heeft belaagd voor een periode tot 3 maanden en u heeft daarbij contact gehad met de werkgever, vrienden of familie van het slachtoffer krijgt u vaak een taakstraf van 180 uur opgelegd en een gevangenisstraf van één maand voorwaardelijk. Als u geen ‘first offender’ bent zal de gevangenisstraf verhoogd worden naar 3 maanden  en één maand voorwaardelijk. Bij een periode van 3-6 maanden krijgt u als ‘first offender’ een taakstraf van 210 uur en een gevangenisstraf van 2 maanden voorwaardelijk. Als u zich eerder schuldig heeft gemaakt aan belaging zal het gaan om een gevangenisstraf van 4 maanden en 2 maanden voorwaardelijk.

Houdt u er rekening mee dat dit slechts een richtlijn is. De rechter in Groningen zal deze richtlijn niet altijd volgen. De rechter levert maatwerk, dat afhankelijk is van de feiten en omstandigheden in uw strafzaak in Groningen. Een ervaren strafrechtadvocaat kan u verder adviseren over de strafmaat.

 

TOM-zitting of OM-zitting in Groningen voor stalking of belaging

In sommige gevallen kan de Officier van Justitie u vervolgen zonder tussenkomst van een onafhankelijke rechter. De Officier van Justitie zal u een uitnodiging sturen om op een TOM-of OM-zitting in Groningen te verschijnen. De Officier van Justitie zal aan u een strafbeschikking uitvaardigen of een transactievoorstel doen. Let u goed op! De Officier van Justitie is geen rechter. Een Officier van Justitie legt vaak hogere straffen op. Ook krijgt u na afloop van een TOM- of OM-zitting nog steeds een aantekening op uw strafblad. Voorkom dat u een onredelijke straf opgelegd krijgt en laat u bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Een strafrechtadvocaat kan voor u in sommige gevallen een lagere straf bepleiten of vrijspraak bereiken.

 

Advocaat voor stalking en belaging in Groningen

Als u verdacht wordt van stalking of belaging in Groningen is het aan te raden om een strafrechtadvocaat in te schakelen met ervaring op het gebied van stalking en belaging. Een strafrechtadvocaat kan voor u uw strafdossier opvragen bij het Openbaar Ministerie en zal uw strafzaak in Groningen onderzoeken op de feiten en omstandigheden. Een ervaren strafrechtadvocaat kan voor u kijken of de Officier van Justitie wel voldoende bewijs heeft om u te veroordelen voor stalking. Als dit niet zo is bestaat de kans dat u vrijgesproken wordt. In andere gevallen kan vaak een lagere straf bepleit worden door uw strafrechtadvocaat tijdens de zitting in Groningen.

 

Contact met een strafrechtadvocaat voor stalking of belaging in Groningen

Wordt u verdacht van stalking of belaging in Groningen, en wilt u graag contact met een ervaren strafrechtadvocaat? Vult u onderstaand formulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk en geheel vrijblijvend terug. Bij ons bent u verzekert van de beste verdediging. Wij begrijpen dat u als cliënt een groot belang heeft bij de strafzaak in Groningen. U wordt daarom altijd bijgestaan door een advocaat met ervaring op het gebied van stalking en belaging in Groningen.  Als u niet veel verdient, staat wij u graag bij op basis van Pro Deo of gesubsidieerde rechtsbijstand. In andere gevallen kan vaak een vaste prijsafspraak gemaakt worden. Tevens werken wij landelijk.