Strafrechtadvocaat voor oprollen hennepkwekerij in Groningen

Advocaat hennepkwekerij Groningen

Indien u betrapt bent op een hennepkwekerij dan kan het zo zijn dat u een dagvaarding heeft ontvangen om te verschijnen voor de rechter aan het Guyotplein 1 in Groningen.  Het is van groot belang om een strafrechtadvocaat in te schakelen in uw strafzaak in Groningen. Een strafrecht advocaat kan u straf namelijk in sommige gevallen beperken of zorgen voor vrijspraak. Onze advocaten hebben veel ervaring hebben veel ervaring in het behandelen van hennepzaken in Groningen.

Wat is een hennepkwekerij?

Het hebben van een hennepkwekerij is strafbaar gesteld in de Opiumwet. Op het moment dat u een hennepzaadje in de aarde stopt bent u al strafbaar, ongeacht of er een oogst uitrolt. Indien u gedagvaard bent voor het houden van een hennepkwekerij kan de rechter u een gevangenisstraf en/of een geldboete opleggen. Dit hangt altijd af van alle omstandigheden van het geval.

Op grond van artikel 3 van de Opiumwet is het verboden om een middel als hennep binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen. Op grond van artikel 11 van de Opiumwet kan er dan een gevangenisstraf van maximaal een maand en/of een geldboete van maximaal €4.100,- opgelegd worden.

Indien u schuldig bent aan opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben of vervaardigen dan is dit strafverhogend en kunt u gestraft worden met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en/of een geldboete van €20.500,-.

Als u zich schuldig maakt aan opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en u maakt hier uw beroep/bedrijf van dan kan er een maximale gevangenisstraf van zes jaren en/of een geldboete van €82.000,- opgelegd worden.

Indien het gaat om erg grote hoeveelheden hennep dan kan er een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en/of een geldboete van maximaal €82.000,- opgelegd worden.

Omdat het gaat om een ingewikkeld feit is dan ook niet in het kort te vertellen wat u te wachten staat. Het is erg belangrijk dat contact opneemt met een strafrechtadvocaat voor uw strafzaak in Groningen. Een strafrecht advocaat kan u precies vertellen wat u te wachten staat en kan uw belangen behartigen tijdens de zitting in Groningen.

 

Straffen voor een hennepkwekerij

Als u schuldig wordt bevonden aan het houden van een hennepkwekerij kan de rechter aan u verschillende straffen opleggen. Zo zal u vaak uit uw woning ontzet worden en bestaat de kans dat u veel kwijtraakt. Onze advocaten begrijpen dat dit een grote invloed op uw leven zal hebben en proberen er dan ook altijd voor te zorgen dat dit niet gebeurt!

Ook worden er door de rechter in Groningen vaak hoge geldboetes opgelegd voor het telen van hennep. In Nederland zijn de geldboetes vaak erg hoog. Zo komt het vaak voor dat mensen door een geldboete voor de rest van hun leven met hoge schulden achterblijven. U bent namelijk verplicht om de geldboete te betalen. Een advocaat kan er in sommige gevallen voor zorgen dat de boete wordt verlaagd of dat er een vervangende straf opgelegd wordt. Neemt u dus tijdig contact op met een advocaat!

 

Strafrechtadvocaat voor hennepkwekerij in Groningen

Als u een dagvaarding ontvangen heeft om voor de rechter in Groningen te verschijnen is het verstandig om u bij te laten staan door een ervaren strafrecht advocaat. Uw advocaat kan uw strafdossier opvragen bij het Openbaar Ministerie in Groningen en kan op die manier zien wat aan u precies ten laste wordt gelegd. Uw advocaat zal het bewijs onderzoeken dat de Officier van Justitie tegen u heeft gevonden en zal een verweer voor u voeren tijdens de zitting. In veel gevallen kan een ervaren advocaat ervoor zorgen dat uw straf lager uitvalt. In sommige gevallen kan zelfs vrijspraak worden bereikt. Dit hangt echter wel af van alle feiten en omstandigheden in uw strafzaak in Groningen. Neemt u daarom tijdig contact op met een strafrechtadvocaat,  zodat de mogelijkheden kunnen worden bekeken.

 

TOM-zitting of OM-zitting in Groningen: Een advocaat

Het kan ook zo zijn dat u wordt uitgenodigd voor een TOM-zitting. In dit geval verschijnt u dus niet voor de rechter maar zal de Officier van Justitie u een straf opleggen. Let u hierbij goed op, een Officier van Justitie is namelijk geen rechter en legt vaak hogere straffen op. Neemt u dus altijd een advocaat mee voor uw strafzaak in Groningen. Een strafrechtadvocaat kan voor u in verzet gaan tegen de strafbeschikking. U voorkomt daarmee een aantekening op uw strafblad. Als u in verzet gaat, zal de zaak wel door een onafhankelijke rechter worden behandeld. Uw advocaat zal zijn best dan doen voor een beperking van de straf of vrijspraak.

 

Contact met een ervaren advocaat voor hennepkwekerij

Als u onderstaand formulier invult, dan wordt u geheel vrijblijvend gebeld door een strafrecht advocaat voor uw strafzaak in Groningen. Bij ons wordt uw zaak altijd behandeld door een ervaren strafrechtspecialist en nooit door een stagiaire. Zo kunnen wij u garanderen dat u de beste verdediging krijgt. Als u niet veel verdient, kunnen wij u tevens bijstaan op basis van Pro Deo of gesubsidieerde rechtsbijstand. In andere gevallen kan er vaak een vaste prijsafspraak gemaakt worden. Of het nu gaat om een Pro Deo zaak of een betaalde strafzaak in Groningen, wij staan u altijd met alle zorg en aandacht bij. Wij behandelen alle zaken gelijk, daar staan wij voor!