Strafrechtadvocaat voor kinderporno in Groningen

Advocaat voor downloaden/bezitten kinderporno in Groningen

Als u verdacht wordt van het downloaden of bezitten van kinderporno, bestaat de kans dat u een gevangenisstraf en/of een geldboete opgelegd krijgt door de rechter in Groningen. Zedenzaken worden doorgaans niet licht opgevat. Bij kinderporno wordt misbruik van kinderen gemaakt, waardoor de straf vaak hoog uit zal vallen. Het is dan ook verstandig dat u zich voor uw strafzaak in Groningen bij laat staan door een ervaren strafrecht advocaat. Een strafrechtadvocaat kan er tijdens de meervoudige kamerzitting in Groningen in sommige gevallen voor zorgen dat uw straf lager uitvalt. Als vast komt te staan dat er niet voldoende bewijs is, kan het ook zo zijn dat u wordt vrijgesproken. Een van onze strafrechtadvocaten staat u graag bij in uw strafzaak in Groningen.

Wat is kinderporno?

Een afbeelding, of een computer met daarop een afbeelding van een minderjarige waarop een seksuele gedraging te zien is, kan aangemerkt worden als kinderporno. Op grond van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is het verboden om een dergelijke afbeelding in bezit te hebben. Het betrokken zijn, verspreiden, tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren en uitvoeren mag ook niet volgens de wet.

Als u zich toch schuldig maakt aan bovenstaande dan riskeert u een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en/of een geldboete van maximaal €82.000,-. Dit is een hoge straf. Als u hiervan verdacht wordt moet u ook voor de meervoudige kamer verschijnen van de rechtbank in Groningen. Dit houdt in dat drie rechters zich over uw strafzaak in Groningen zullen buigen, in plaats van één rechter.

Als u zich strafbaar maakt aan bijvoorbeeld het verkopen van kinderporno, of u maakt een gewoonte van bijvoorbeeld het downloaden van kinderporno, dan loopt deze straf op. In het geval u een beroep of gewoonte maakt van het plegen van dit misdrijf dan riskeert u een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en/of een geldboete van  €82.000,-.

 

Straffen door de rechter in Groningen voor kinderporno

Het bezitten of verwerven van kinderporno wordt gezien als een ernstig strafbaar feit. Dit is ook de reden waarom er voor kinderporno vaak hoge straffen opgelegd worden. Het speelt een grote rol in de strafmaat of u al eerder veroordeeld bent voor kinderporno. Als dit zo is zal de straf vaak nog hoger uitvallen.

Vaak wordt er voor kinderporno een hoge taakstraf opgelegd. U bent verplicht om deze taakstraf uit te voeren. Dit is natuurlijk moeilijk als u een fulltime baan heeft. Een taakstraf kan namelijk snel oplopen tot wel vier volledige werkweken! Een advocaat kan u in sommige gevallen helpen om de hoogte van de taakstraf te beperken.

Als het gaat om een groot aantal van pornografische afbeeldingen of als er sprake is van andere strafverzwarende omstandigheden, zoals een gewoonte of beroep maken van het bezitten/vervaardigen van kinderporno, dan kunt u al snel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar opgelegd krijgen! Wij begrijpen dan ook dat u een heel groot belang heeft bij een goede afloop van uw strafzaak in Groningen. Een ervaren strafrecht advocaat kan u adviseren over de strafmaat en zal er alles aan doen om een lagere straf proberen te bereiken. Als blijkt dat er niet voldoende bewijs is tegen u kan een advocaat er zelfs voor zorgen dat u vrijgesproken wordt. Dit is echter altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden in uw strafzaak. Neemt u daarom tijdig contact met ons op zodat uw dossier opgevraagd kan worden.

 

TOM-zitting of OM-zitting voor downloaden van kinderporno

Als u verdacht wordt van het downloaden of bezitten van kinderporno, kan de Officier van Justitie er in een enkel geval ook voor kiezen om u zelf te gaan vervolgen. U wordt dan uitgenodigd voor een TOM-zitting of OM-zitting in Groningen. Bij een TOM-zitting wordt een transactievoorstel gedaan door de Officier van Justitie. Bij een OM-zitting zal de Officier van Justitie een strafbeschikking geven. Er is dan geen tussenkomst van een onafhankelijke rechter. Let op! Neem altijd een ervaren strafrechtadvocaat mee naar de zitting in Groningen. Zo voorkomt u dat aan u een onredelijke straf opgelegd wordt of ongeoorloofde druk op u gezet wordt. Een strafrechtadvocaat kan u verdedigen en hierover waken.

 

Bijstand door een strafrecht advocaat

Als u besluit om een strafrechtadvocaat in te schakelen, dan kan uw advocaat voor u uw dossier opvragen bij het Arrondissementsparket Noord-Nederland, locatie Groningen. Er zal dan gekeken worden naar het bewijs dat er tegen u is, en een verdedigingsstrategie worden bepaald voor uw strafzaak in Groningen. Een ervaren strafrechtadvocaat kan er in sommige gevallen voor zorgen dat u een lagere straf krijgt, of zelfs wordt vrijgesproken. Onze strafrechtadvocaten begrijpen dat u een groot belang heeft bij een goede uitkomst.

 

Contact met een ervaren strafrechtadvocaat in Groningen

Als u graag in contact wil komen met een ervaren strafrechtspecialist voor uw strafzaak in Groningen, vult u dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk, en geheel vrijblijvend, contact met u op. Wij kunnen u verzekeren van de best mogelijke verdediging in uw strafzaak in Groningen, doordat u altijd wordt bijgestaan door een advocaat met veel ervaring, en niet door een stagiaire of beginnend advocaat. Als u niet veel verdient kunnen wij u bijstaan op basis van Pro Deo of gesubsidieerde rechtsbijstand. In andere gevallen kan er vaak een vaste prijsafspraak worden gemaakt. Wij werken landelijk!