Strafrechtadvocaat voor heling in Groningen

Advocaat heling in Groningen

Als u verdacht wordt van heling in Groningen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een ervaren strafrechtadvocaat. Waarschijnlijk bent u gedagvaard om voor de rechter te verschijnen aan het Guyotplein 1 in Groningen. Voor heling kunt u een gevangenisstraf en/of een geldboete opgelegd krijgen. Door u bij te laten staan door een ervaren strafrecht advocaat wordt een te hoge straf voorkomen en kunt u in sommige gevallen zelfs vrijgesproken worden van heling. 

Wat is heling?

Heling is het bezitten, verkopen of kopen van goederen die gestolen zijn. In sommige gevallen weet u dit misschien niet, maar had u wel een vermoeden kunnen hebben dat het om een gestolen goed gaat. Heling is strafbaar op grond van artikel 416, 417bis en 417 van het Wetboek van Strafrecht. Er zijn drie vormen van heling te onderscheiden.


Als u een goed bezit, koopt of verkoopt, waarvan u weet dat dit goed gestolen is, dan maakt u zich schuldig aan opzetheling. Opzetheling kan gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal vier jaren en/of een geldboete van maximaal €82.000,-.Wanneer er een gewoonte gemaakt wordt van het plegen van opzetheling spreken we van gewoonteheling. De maximale straf van gewoonteheling is een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en/of een geldboete van maximaal €82.000,-.

Een andere vorm van heling is schuldheling. Schuldheling betekent dat een verdachte had kunnen vermoeden dat er sprake was van een gestolen goed. Een voorbeeld daarvan is dat de prijs te mooi is om waar te zijn voor een dergelijk product. Als u verdacht wordt van schuldheling, kunt u gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal een jaar en/of een geldboete van maximaal €82.000,-.

Schuldheling levert een lagere straf op dan opzetheling. Toch is het belangrijk dat u zich ook in dit geval bij laat staan door een gespecialiseerde strafrecht advocaat. Schuldheling is juridisch gezien erg ingewikkeld, doordat er gekeken moet worden in hoeverre er een onderzoeksplicht bestaat. Een advocaat is hierin gespecialiseerd.

 

Straf voor heling door de politierechter in Groningen

De rechter kan voor de strafoplegging de richtlijn voor strafvordering raadplegen. Hierin zijn  gangbare straffen opgenomen voor heling. Zo krijgt u, als ‘first offender’ bij schuldheling van een goed met een waarde tot €50,- doorgaans een geldboete van €225,- opgelegd. Als het om opzetheling gaat wordt deze boete verhoogd naar een bedrag van €300,-. Bij schuldheling van een goed met een waarde van €50-€200 krijgt u doorgaans een boete opgelegd van €350,- en bij opzetheling een geldboete van €425,-. Als het gestolen goed in kwestie een waarde heeft van €200-€600 , wordt door de politierechter vaak een geldboete van  €600,- opgelegd, en bij opzetheling een boete van €700,- Als u zich schuldig heeft gemaakt aan heling van een goed met een waarde van €600-€1000 dan zal de rechter bij schuldheling in veel gevallen een geldboete van €800 opleggen en bij opzetheling zal  dat een geldboete van €900,- zijn.

Voor heling kunnen ook taakstraffen opgelegd worden. De rechter zal vaak een taakstraf opleggen als de waarde van het goed meer is dan €1000,-. Voor de heling zal dan afhankelijk van de waarde van het goed een taakstraf van 70 tot 100 uur worden opgelegd.

Realiseert u zich dat dit slechts een richtlijn is. Rechters veroordelen u niet altijd op basis van de richtlijn, omdat de rechter maatwerk levert. Het hangt altijd af van alle feiten en omstandigheden van het geval.

                                                                                                       

Strafrechtadvocaat strafzaak in Groningen voor heling

Als u wordt verdacht van heling in Groningen dan heeft u waarschijnlijk een dagvaarding ontvangen van de Officier van Justitie. U zult dan voor de rechter in Groningen moeten verschijnen om uzelf te verantwoorden. Het kan ook voorkomen dat u een strafbeschikking of transactievoorstel heeft ontvangen van de Officier van Justitie. In dit geval wordt u geacht te verschijnen bij een TOM-zitting of OM-zitting.

 

TOM-zitting of OM-zitting strafzaak in Groningen: Een advocaat

Het kan ook zo zijn, dat u in plaats van een dagvaarding, een uitnodiging  heeft ontvangen om op een TOM-zitting of OM-zitting in Groningen te verschijnen. Bij een TOM-zitting wordt aan u, zonder tussenkomst van een rechter, een transactievoorstel gedaan door de Officier van Justitie. Bij een OM-zitting zal aan u een strafbeschikking worden opgelegd. Let op! Een Officier van Justitie is geen rechter, en legt vaak hogere straffen. Tevens zorgt een strafbeschikking voor een aantekening op uw strafblad. Een strafrecht advocaat kan verzet indienen tegen de strafbeschikking zodat er alsnog uitspraak gedaan zal worden door een onafhankelijke rechter. Op deze manier kan uw advocaat een te hoge strafoplegging voorkomen en bestaat er zelfs een kans op vrijspraak.

 

Contact met een ervaren advocaat voor uw strafzaak in Groningen

Als u graag contact wil met een strafrechtadvocaat voor uw strafzaak in Groningen, vult u dan onderstaand formulier in. Een strafrecht advocaat neemt dan geheel vrijblijvend contact met u op. Bij ons wordt u altijd bijgestaan door een strafrechtadvocaat met veel ervaring in zaken zoals valsheid in geschrift. U wordt bij ons nooit bijgestaan door een stagiaire of beginnend advocaat. Op die manier kunnen wij u de beste verdediging garanderen voor uw strafzaak in Groningen. Als u niet veel verdient, kunnen wij u tevens bijstaan op basis van Pro Deo of gesubsidieerde rechtsbijstand. In andere gevallen kan er vaak een vaste prijsafspraak gemaakt worden. Wij behandelen Pro Deo- en gesubsidieerde zaken met evenveel zorg en aandacht als betaalde zaken. Daar staan wij voor!