Strafrechtadvocaat in Groningen voor fraude

Advocaat Groningen fraude

Indien u verdacht wordt van enige vorm van fraude kan er een fikse straf boven het hoofd hangen. Waarschijnlijk zult u een dagvaarding hebben ontvangen om voor de rechter aan het Guyotplein 1 in Groningen te verschijnen. Indien dat het geval is, doet u er verstandig aan u bij te laten staan door een ervaren strafrechtadvocaat. Een strafrecht advocaat kan er voor zorgen dat uw straf niet te hoog is, of dat u wellicht vrijgesproken wordt.

Wat is fraude?

Fraude is een heel breed begrip in het strafrecht. Fraude wordt niet expliciet genoemd in het Wetboek van Strafrecht, maar is zeker strafbaar. Fraude is een verzamelbegrip voor allerlei strafbare feiten waarbij sprake is van enige vorm van bedrog.  Voor fraude kunt u zwaar gestraft worden. Het is daarom belangrijk dat u zich bij laat staan door een gespecialiseerde en ervaren strafrechtadvocaat. Een strafrechtadvocaat kan u in sommige gevallen vrij pleiten of de straf verlagen. Een aantal voorbeelden van fraude zijn onder andere:  

 

Identiteitsfraude

Van identiteitsfraude is sprake als een persoon gebruik maakt van andermans naam en/of gegevens. Op deze manier kunnen onder andere reisdocumenten en bankdocumenten aangevraagd worden. Op identiteitsfraude staat een maximale gevangenisstraf van zes jaren en/of een geldboete van maximaal €82.000,-.


Valsheid in geschrift

Er is sprake van valsheid in geschrift al een persoon een document vervalst dat als bewijs voor een feit dient. Deze persoon maakt gebruikt van het document alsof het gewoon geldig, en niet vervalst is. Ook als u opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste document alsof het geldig is, of dit document aflevert, terwijl u moet vermoeden dat het om een vals document gaat bent u strafbaar.  In bovenstaande gevallen is de maximale gevangenisstraf zes jaren en/of een geldboete van maximaal €82.000,-.

Als deze feiten ook nog gepleegd worden met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de gevangenisstraf met een derde verhoogd.

 

Cybercrime

Onder cybercrime vallen onder ander phishing, ransomware, cyberterrorisme, digitale spionage en verspreiding van virussen en malware.

Bovenstaande strafbare feiten zijn vormen van fraude. Er zijn natuurlijk nog veel meer vormen van fraude te bedenken. Ook kunnen er  nog bijkomende straffen worden opgelegd op grond van de Wet op de Economische Delicten.

 

Strafrechtadvocaat strafzaak in Groningen voor fraude

Als u verdacht wordt van fraude heeft u waarschijnlijk een dagvaarding ontvangen en moet u voor de rechter aan het Guyotplein 1 in Groningen verschijnen. Een strafrechtadvocaat  kan u in uw strafzaak in Groningen, bijstaan om ervoor te zorgen dat aan u niet een te hoge straf wordt opgelegd.  Regelmatig komt vrijspraak voor. Het kan ook zo zijn dat u een uitnodiging ontvangt om te verschijnen op een TOM-zitting of OM-zitting.

 

TOM-zitting of OM-zitting in Groningen: Een advocaat

Soms komt het voor dat u wordt gestraft zonder tussenkomst van een rechter. Dit gebeurt op een zogenoemde TOM- of OM-zitting. Een Officier van Justitie geeft u dan een strafbeschikking of doet een transactievoorstel. Realiseert u zich dat een Officier van Justitie geen rechter is en vaak hoger straft. Tevens is ook een vermelding op uw strafblad het gevolg van een strafbeschikking of transactievoorstel. Neemt u daarom altijd een ervaren strafrechtadvocaat mee naar de zitting in Groningen. De strafrecht advocaat kan ervoor zorgen dat u niet een te hoge straf opgelegd krijgt.

 

Contact met een ervaren advocaat voor fraude in Groningen

Indien u in contact wil komen met een strafrecht advocaat voor uw strafzaak in Groningen, vult u dan onderstaand contactformulier in. Er wordt dan vrijblijvend contact met u opgenomen door een strafrechtadvocaat. U wordt nooit bijgestaan door een stagiaire, maar altijd door een professionele en ervaren strafrechtspecialist. Als u niet genoeg verdient, komt u in aanmerking voor Pro Deo of gesubsidieerde rechtsbijstand. In andere gevallen kan er vaak een vaste prijsafspraak voor uw strafzaak gemaakt worden. Onze strafrechtadvocaten behandelen iedere zaak met de grootste zorg en aandacht, of het nu gaat om een betaalde zaak of een zaak op basis van gesubsidieerde bijstand of Pro Deo. Vult u nu onderstaand contactformulier in zodat een strafrechtadvocaat contact met u op kan nemen over uw strafzaak in Groningen. Dit is geheel vrijblijvend.