Strafrechtadvocaat voor diefstal in Groningen

Advocaat voor diefstal in Groningen

Wordt u verdacht van diefstal en moet u nu voor de politierechter aan het Guyotplein 1 in Groningen verschijnen? Als u door de rechter schuldig wordt bevonden aan diefstal kunt u een gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete opgelegd krijgen. Als u voor de rechter in Groningen moet verschijnen omdat u verdacht wordt van diefstal, is het verstandig om u bij te laten staan door een ervaren strafrechtadvocaat. Een strafrecht advocaat kan u namelijk verdedigen tijdens de terechtzitting en u advies geven over het verloop van uw strafzaak. In sommige gevallen kan een strafrechtadvocaat ervoor zorgen dat uw straf beperkt blijft, of dat u vrijgesproken wordt.

Wat is diefstal? 

Diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Diefstal is het wegnemen van een goed van een ander, met het oogmerk om zelf het bezit van dit goed te verschaffen. Indien men schuldig wordt bevonden aan diefstal kan er een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en/of een geldboete van €20.500,- opgelegd worden. 

Op grond van artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht zijn er bepaalde omstandigheden die de strafmaat verzwaren, namelijk: 

  • diefstal van vee uit de weide;
  • diefstal bij gelegenheid, zoals bij een brand, ontploffing, watersnood etc. 
  • diefstal gedurende de nacht, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich daar buiten de wil van de rechthebbende bevindt;
  • diefstal in vereniging (door meer dan twee personen) 
  • diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
  • diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.

Indien sprake is van een van de bovenstaande strafverzwarende omstandigheden kan er een gevangenisstraf van maximaal zes jaren en/of een geldboete van maximaal ​€20.500,- opgelegd worden.

Indien sprake is van diefstal gedurende de nacht, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich daar buiten de wil van de rechthebbende bevindt, tezamen met diefstal in vereniging en waarbij ​de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum kan er een maximale gevangenisstraf van negen jaren en/of een geldboete van maximaal ​€82.000,-  worden opgelegd. 

 

Straf door politierechter in Groningen voor diefstal

Het Wetboek van Strafrecht stelt slechts maximumstraffen voor diefstal. Vaak kijkt de politierechter in Groningen naar de richtlijn voor strafvordering bij diefstal. In de richtlijn zijn gangbare straffen opgenomen waar rechters zich aan kunnen houden. Echter, een rechter is dit niet verplicht. Een rechter levert maatwerk, aangezien alle strafzaken anders zijn qua feiten en omstandigheden.

Er zijn verschillende vormen van diefstal, waarbij winkeldiefstal de meest eenvoudige vorm is. Als u verdacht wordt van winkeldiefstal zijn de straffen volgens de richtlijn als volgt:  Als het product dat u wilde stelen een waarde heeft tot €50,- zal vaak een geldboete worden opgelegd van €200,-. Dit is als het de eerste keer is dat u wordt vervolgd voor winkeldiefstal. Als dat niet zo is zullen de straffen hoger uitvallen. Als u gebruik heeft gemaakt van een geprepareerde tas of kleding om het product in te verbergen zal doorgaans een taakstraf van 16 uur worden opgelegd. Bij een waarde van het product van €50,- tot €200,- zal een geldboete worden opgelegd van €350,-. Indien er tevens sprake is van een geprepareerde tas of kleding, zal er een taakstraf van 32 uur opgelegd worden. Bij een productwaarde van €200,- tot €600,- zal aan u een geldboete van €600,- opgelegd worden. Als u bij de winkeldiefstal gebruikt maakt van een geprepareerde tas of kleding wordt de straf verhoogd naar een taakstraf van 50 uur. U ziet dus, hoe hoger de waarde van het product, hoe hoger de straf uit zal vallen. Er kan zo een maximale geldboete van €1100,- worden opgelegd en een taakstraf van maximaal 100 uur.

Een strafverzwarende omstandigheid is als het een strooptocht betreft en u bij drie of vier winkels diefstallen gepleegd heeft. In dat geval kan aan u een gevangenisstraf van een maand opgelegd worden. Als u hierbij ook nog eens gebruik maakt van een geprepareerde tas of kleding dan wordt dit verhoogd naar zes weken.

Tevens bestaat er een richtlijn voor diefstal waarbij u het goed heeft verkregen door middel van braak, verbreking of inklimming. Als u zich schuldig heeft gemaakt aan het stelen van automaten, auto-accesoires of benzine uit auto’s e.d., en u bent ‘first offender’ dan krijgt u doorgaans een geldboete van €500,- opgelegd. Bij diefstal door inbraak in een tuin/vakantiehuisje, caravan, plezierjacht, bouwkeet, kelderbox of schuur, krijgt u doorgaans een taakstraf van 60 uur opgelegd. Bij diefstal van een auto of cabine van een vrachtauto wordt meestal een taakstraf van 90 uur opgelegd. Bij diefstal uit een bedrijf, winkel, school, kerk, sportkantine, of een bedrijfs/bouwterrein zult u doorgaans een taakstraf opgelegd krijgen van 120 uur. Bij ladingdiefstal uit een vrachtauto en/of aanhanger wordt vaak een gevangenisstraf van 3 maanden opgelegd. Als u vaker bent veroordeeld voor diefstal zullen deze straffen verhoogd worden. 

Houdt u er rekening mee dat dit slechts richtlijnen voor strafvordering betreffen. De rechter zal in sommige gevallen maatwerk leveren, afhankelijk van de feiten en omstandigheden in uw strafzaak in Groningen.

 

Strafrechtadvocaat strafzaak in Groningen voor diefstal

Als u een dagvaarding ontvangen heeft omdat u verdacht wordt van diefstal, moet u meestal voor de politierechter of meervoudige kamer in Groningen verschijnen. Een strafrecht advocaat kan voor u uw strafdossier opvragen, u adviseren, uw belangen behartigen en kan in sommige gevallen voor een lagere straf of vrijspraak zorgen. Bij ons wordt u niet bijgestaan door een stagiaire, maar wordt u altijd bijgestaan door een professionele en zeer ervaren strafrechtspecialisten, zodat u de beste verdediging krijgt.

 

TOM-zitting of OM-zitting in Groningen: Een advocaat

Het kan voorkomen dat u geen dagvaarding ontvangt, maar een oproep voor een TOM-zitting of OM-zitting in Groningen. U krijgt dan een strafbeschikking of een transactievoorstel van de Officier van Justitie, zonder tussenkomst van een rechter. Let u hier goed mee op, een Officier van Justitie is geen rechter. De Officier van Justitie legt vaak hogere straffen op. Schakel daarom ook voor een TOM-zitting of OM-zitting altijd een professionele en ervaren strafrecht advocaat in zodat u goed verdedigd wordt. Wij zorgen ervoor dat u niet zomaar in een dergelijke strafbeschikking of transactievoorstel mee gaat, maar zorgen voor een lagere straf of vrijspraak indien mogelijk.

 

Contact met een ervaren advocaat voor strafzaken in Groningen

Als u verdacht wordt van diefstal vult u dan onderstaand contactformulier in. Op deze manier nemen wij vrijblijvend contact met u op voor een eerste gesprek. Als u niet veel verdient, kunnen wij uw strafzaak in Groningen behandelen op basis van Pro Deo of gesubsidieerde rechtsbijstand. In andere gevallen kan vaak een vaste prijsafspraak gemaakt worden. Onze strafrechtadvocaten in Groningen zetten zich voor iedereen op dezelfde actieve manier in. Wij werken landelijk!